Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Veřejná vyhláška – Oznámení o uložení písemnosti č.j.: EO/2-12/RP5/327/23/ZPS/Ho

Od: 23. 05. 2023 Do: 08. 06. 2023
Doručení písemností veřejnou vyhláškou
Odbor kancelář tajemníka
Značka: MCP6 187615/2023
Původce: Městská část Praha 6, IČ:00063703
Adresát: Městská část Praha 6, IČ:00063703
Stav: Městská část Praha 6, IČ:00063703

Dokumenty ke stažení