Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Veřejná vyhláška – oznámení o uložení písemnosti č.j. EO/2-12/RP6/98/24/OPŘ/Fa ze dne 06.06.2024

Od: 07. 06. 2024 Do: 25. 06. 2024
Doručení písemností veřejnou vyhláškou
Odbor kancelář tajemníka
Značka: MCP6 206942/2024
Původce: Městská část Praha 6, IČ:00063703
Adresát: Městská část Praha 6, IČ:00063703
Stav: Městská část Praha 6, IČ:00063703

Dokumenty ke stažení