Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Veřejná vyhláška – Oznámení o uložení písemnosti č.j. EO/2-12/RP8/23/Fa

Od: 08. 09. 2023 Do: 25. 09. 2023
Doručení písemností veřejnou vyhláškou
Odbor kancelář tajemníka
Značka: MCP6 322165/2023
Původce: Městská část Praha 6, IČ:00063703
Adresát: Městská část Praha 6, IČ:00063703
Stav: Městská část Praha 6, IČ:00063703

Dokumenty ke stažení