Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Veřejná vyhláška – Oznámení o uložení písemnosti č.j. MCPNE 02466/2022

Od: 16. 03. 2023 Do: 03. 04. 2023
Doručení písemností veřejnou vyhláškou
Odbor kancelář tajemníka
Značka: MCPNE 00806/2023
Původce: Městská část Praha-Nebušice, IČ:00231215
Adresát: Městská část Praha-Nebušice, IČ:00231215
Stav: Městská část Praha-Nebušice, IČ:00231215

Dokumenty ke stažení