Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Veřejná vyhláška – Oznámení o uložení písemnosti č.j.: MJuP/01059/2023

Od: 27. 01. 2023 Do: 13. 02. 2023
Doručení písemností veřejnou vyhláškou
Odbor kancelář tajemníka
Značka: MJuP/01059/2023
Původce: Město Jílové u Prahy, IČ:00241326
Adresát: Město Jílové u Prahy, IČ:00241326
Stav: Město Jílové u Prahy, IČ:00241326

Dokumenty ke stažení