Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Veřejná vyhláška – uložení písemnosti č.j. 7841929/23/2009-70462-110049

Od: 13. 02. 2024 Do: 28. 02. 2024
Doručení písemností veřejnou vyhláškou
Odbor kancelář tajemníka
Značka: 878085/24/2009-70462-110049
Původce: Územní pracoviště pro Prahu 9 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu)
Adresát: Územní pracoviště pro Prahu 9 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu)
Stav: Územní pracoviště pro Prahu 9 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu)

Dokumenty ke stažení