Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Veřejné vyhlášky – hromadný předpisný seznam č.j. OF/7811/22-2 a č.j. OF/7834/22-2 – místní poplatky

Od: 05. 12. 2022 Do: 03. 01. 2023
Doručení písemností veřejnou vyhláškou
Odbor kancelář tajemníka
Značka: OF/7905/22-3
Původce: Statutární město Kladno, IČ:00234516
Adresát: Statutární město Kladno, IČ:00234516
Stav: Statutární město Kladno, IČ:00234516

Dokumenty ke stažení