Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Volný prostor sloužící podnikání č. 211, Kuncova 2573, Praha 5

Od: 01. 11. 2022 Do: 01. 12. 2022
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-54736/2022 Ko NP
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení