Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

VV doručení, oznámení – Opel Vectra, červený, bez RZ, ul. Kodymova 2525/2

Od: 03. 10. 2023 Do: 19. 10. 2023
Doručení písemností veřejnou vyhláškou
Odbor dopravy
Značka: P13-61373/2023 Me
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení