Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

VV doručení – oznámení SŘ – Peugeot 307, RZ 7P0 2010 – Jan Dítě

Od: 04. 01. 2024 Do: 19. 01. 2024
Doručení písemností veřejnou vyhláškou
Odbor dopravy
Značka: P13-00503/2024 Me
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení