Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

VV doručení oznámení SŘ – Povolení prodeje ve VD – Škoda Favorit SPZ, AY 98-58

Od: 05. 10. 2023 Do: 23. 10. 2023
Doručení písemností veřejnou vyhláškou
Odbor dopravy
Značka: P13-61984/2023 Me
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení