Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

VV doručení R – Fiat Ducato, modrý, bez RZ, ul. Bronzová 2020/21

Od: 24. 07. 2023 Do: 09. 08. 2023
Doručení písemností veřejnou vyhláškou
Odbor dopravy
Značka: P13-47149/2023 Bo
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení