Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

VV doručení R – Mercedes Combi, RZ 1SH 9790, ul. Bavorská

Od: 20. 03. 2024 Do: 04. 04. 2024
Doručení písemností veřejnou vyhláškou
Odbor dopravy
Značka: P13-18008/2024 Me
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení