Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

VV doručení R – Nissan Micra, bez RZ (9A1 3156) – Vosláčková Alena

Od: 12. 10. 2023 Do: 30. 10. 2023
Doručení písemností veřejnou vyhláškou
Odbor dopravy
Značka: P13-63706/2023 Me
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení