Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

VV k převzetí oznámení – VW Golf, RZ 3U7 1593 ul. Kovářova – účelovka

Od: 15. 03. 2024 Do: 01. 04. 2024
Doručení písemností veřejnou vyhláškou
Odbor dopravy
Značka: P13-17084/2024 Me
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení