Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

VV oznámení – BMW, černý, bez RZ (dříve MPZ FDBK1312, D) ul. Modrá 1978/4

Od: 28. 06. 2024 Do: 15. 07. 2024
Doručení písemností veřejnou vyhláškou
Odbor dopravy
Značka: P13-39426/2024 Me/D
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení