Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

VV – oznámení o usnesení -Chrysler, RZ 3SP 1094, ul. Trávníčkova

Od: 22. 03. 2023 Do: 07. 04. 2023
Doručení písemností veřejnou vyhláškou
Odbor dopravy
Značka: P13-21541/2023 Bo
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení