Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

VV převzetí R-Nepovolení prodeje ve VD – MG bez RZ (02ALRE, SK), šedá ul. O. hájek 18 (parkoviště)

Od: 18. 04. 2024 Do: 03. 05. 2024
Doručení písemností veřejnou vyhláškou
Odbor dopravy
Značka: P13-24893/2024 Me
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení