Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

VV převzetí R – Povolení prodeje vozidla ve VD – Fiat Marea, RZ: AKH 5201

Od: 11. 04. 2022 Do: 26. 04. 2022
Doručení písemností veřejnou vyhláškou
Odbor dopravy
Značka: P13-18564/2022 Me
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení