Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

VV převzetí rozhodnutí – Kohut Ondrej

Od: 13. 03. 2024 Do: 28. 03. 2024
Doručení písemností veřejnou vyhláškou
Odbor dopravy
Značka: P13-16334/2024 Me
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení