Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

VV převzetí rozhodnutí- nepovolení ve VD – VW Golf, RZ 3U7 1593 ul. Kovářova (účelovka)

Od: 22. 05. 2024 Do: 06. 06. 2024
Doručení písemností veřejnou vyhláškou
Odbor dopravy
Značka: P13-31848/2024 Me
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení