Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

VV rozhodnutí o Povolení prodeje vozidla ve VD – Fiat Marea, RZ: 6B2 6480, Přecechtělova

Od: 28. 03. 2022 Do: 13. 04. 2022
Doručení písemností veřejnou vyhláškou
Odbor dopravy
Značka: P13-16033/2022 Me
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení