Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

VV-usnesení o zastavení – Vrak Peugeot Boxer, RZ 1SZ 3458, ul.Kovářova

Od: 09. 10. 2023 Do: 25. 10. 2023
Doručení písemností veřejnou vyhláškou
Odbor dopravy
Značka: P13-62282/2023 Bo
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení