Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyhlášení popisu věci – nalezené věci v ul. Píškova 1949 – taška Adidas

Od: 13. 10. 2021 Do: 14. 04. 2022
Ostatní oznámení
Odbor kancelář tajemníka
Značka: KRPA-417425-233/TČ-2019-001474
Původce: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, IČ:75151472
Adresát: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, IČ:75151472
Stav: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, IČ:75151472

Dokumenty ke stažení