Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Výpůčka parc.č. 2030 a parc. č. 1579 v k.ú. Stodůlky

Od: 07. 06. 2023 Do: 23. 06. 2023
Všeobecné informace
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-36714/2023
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení