Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vypůjčení části pozemku parc. č. 2131/436 v k.ú. Stodůlky

Od: 16. 11. 2023 Do: 02. 12. 2023
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-71139/2023 Jav
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení