Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vypůjčení části pozemku parc.č.2256/1 a 2692/84 v k.ú. Stodůlky

Od: 27. 03. 2024 Do: 12. 04. 2024
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-19810/2024
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení