Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Výpůjčka částí poz. 2333/3,2342/199,289,291,292,314,315,320,326,484,485,545,623,676 v k.ú. Stodůlky

Od: 06. 03. 2023 Do: 22. 03. 2023
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-16975/2023
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení