Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Výpůjčka části poz. parc.č. 150/61, 2160/160, 2160/172, 2160/178 a 2160/178 v k.ú. Stodůlky

Od: 25. 05. 2023 Do: 10. 06. 2023
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-34665/2023 Mart.
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení