Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Výpůjčka části pozemku parc.č. 2131/142 v k.ú. Stodůlky

Od: 13. 06. 2024 Do: 01. 07. 2024
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-36981/2024 Mart.
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení