Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vypůjčka části pozemku parc. č. 2229/1 k.ú. Stodůlky

Od: 20. 05. 2024 Do: 05. 06. 2024
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-31388/2024 Ole.
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení