Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost o vydání rozhodn. o umístění stavby – Münzbergerových 2811-nová SD922,kN

Od: 11. 04. 2022 Do: 27. 04. 2022
Územní a stavební řízení
Odbor stavební
Značka: P13-17983/2022
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení