Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby – rozšíření sítě Vodafone – připojení SITE A5SHQ

Od: 04. 04. 2022 Do: 19. 04. 2022
Územní a stavební řízení
Odbor stavební
Značka: P13-16135/2022
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení