Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

záměr prodloužení nájemního vztahu o 5 let

Od: 05. 05. 2022 Do: 23. 05. 2022
Všeobecné informace
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-22261/2022
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení