Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Záměr pronájmu prostoru sloužící podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5

Od: 24. 05. 2023 Do: 09. 06. 2023
Všeobecné informace
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-34007/2023
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení