Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Záměr pronájmu prostorů sloužících podnikání – restaurace v budově radnice MČ P13

Od: 08. 04. 2022 Do: 26. 04. 2022
Všeobecné informace
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-18243/2022
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení