Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5

Od: 06. 10. 2023 Do: 28. 10. 2023
Všeobecné informace
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-62070/2023
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení