Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

ZUK – ZTP (nový) Seydlerova 2149/7

Od: 17. 10. 2022 Do: 01. 11. 2022
Doručení písemností veřejnou vyhláškou
Odbor dopravy
Značka: P13-51404/2022 Bou
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení