Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Změna poplatkové povinnosti v souvislosti s udělením státního občanství České republiky

Praha13
27.07.2021
Nenechte si ujít

Upozorňujeme žadatele o udělení státního občanství ČR, že od 2. 8. 2021 je podle nové právní úpravy zpoplatněno již samotné podání žádosti, resp. její přijetí správním orgánem.Udělení
státního občanství České republiky – poplatková povinnost

 

Dne 02.08.2021 nabývá účinnosti zákon č.
270/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o občanských průkazech. Tím dochází k novelizaci položky 8
sazebníku správních poplatků, podle níž je zpoplatněno přijetí žádosti o
udělení státního občanství. To znamená, že poplatku nepodléhá vydání listiny o
udělení státního občanství ČR (tj. kladné vyřízení žádosti), nýbrž již samotné
podání žádosti, resp. její přijetí správním orgánem.

Výše správního poplatku :

zletilá fyzická osoba – 2 000 Kč

nezletilá fyzická osoba nebo azylant –
500 Kč

Správní poplatek již nelze zaplatit
kolkovými známkami.

Sdílejte článek