Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Změny v autobusových linkách

Praha13
19.08.2019
Nenechte si ujít

Z iniciativy městské části Praha 13 bude provedena úprava trasy autobusového spojeZ iniciativy městské části Praha 13 bude k 1. září provedena úprava trasy ranního školního spoje linky 266, který jezdí z Řeporyjí na Nové Butovice. Místo stávající trasy po Jeremiášově ul. pojede tento spoj mj. přes zastávky Luka, Mládí a Hůrka na Nové Butovice, odkud bude pokračovat na zastávku Ovčí hájek. Tu obslouží na opačné straně komunikace než dnes, tedy blíže k ZŠ Fingerova. Díky změně trasování tento spoj budou moci nově využít žáci ZŠ Trávníčkova, ZŠ Mládí, Gymnázia Jaroslava Heyrovského a zkrátí se docházková vzdálenost k ZŠ Mezi Školami. Odpolední spoje linky 266 pojedou po stejné trase jako dnes.
  Městská část Praha 13 uvítala rovněž změnu trasy autobusové linky 246, ke které dojde od 29. června 2019. V úseku ze Zbraslavi do Řeporyjí pojede stejně jako nyní, ale ze zastávky Hlávkova bude prodloužena na Zličín, kam dojede po stejné trase jako linka 130 – okolo stanice metra Stodůlky a hypermarketu Globus. Linka 246 tedy již nebude zajíždět ke stanici metra Luka, kam bude i nadále možné dojet s jedním přestupem na linky 174, 301 a 352 v zastávce Řeporyjské náměstí. Novinkou na linkách 130 i 246 bude zastávka Holýšovská, která se bude nacházet u křižovatky ul. Jeremiášovy a Jáchymovské, v blízkosti ZŠ Trávníčkova a hypermarketu Makro.
  Další novinkou je rozšíření provozu linky 130. Tato linka, která spojuje Barrandov, Slivenec, Řeporyje a Zličín, dnes jezdí pouze v pracovní dny od 5:30 do 20:00. Nejprve, k 29. červnu, budou přidány večerní spoje v pracovní dny, čímž se její provoz prodlouží do 23:30, a následně k 1. září bude zaveden provoz i o víkendech. Tímto opatřením zároveň dojde k posílení víkendového a večerního provozu mezi Barrandovem a Slivencem, kde nově vznikne 15 minutový takt.
  Díky výše uvedeným změnám bude doprava na trase Řeporyje – Stodůlky – Zličín posílena na 3 spoje za hodinu ve špičkách pracovních dní, resp. 2 spoje za hodinu dopoledne a večer. Cestující tak získají mnohem lepší spojení do obchodních center (Metropole Zličín, Globus, Baumax, Sconto) a do přestupního uzlu Zličín, kde jsou možné přestupy na letištní linku 100, regionální a dálkovou dopravu, nově od letošního roku také do oblasti Rakovicka a posílené spoje do oblasti Berouna. O víkendech bude toto spojení zajištěno od 29. června jednou za hodinu linkou 246 a od 1. září již 2x za hodinu díky zavedení víkendového provozu linky 130.
  Pro zákazníky i zaměstnance hypermarketu Globus se jedná již o několikáté zlepšení v krátké době. Dne 31. března byla otevřena zastávka Obchodní centrum Sárská ve směru Zličín, takže mohou do Globusu cestovat pohodlně a bez přestupu cestující z Barrandova, Řeporyjí i Stodůlek. Nyní dochází k navýšení počtu spojů a doplnění směrové nabídky o Zbraslav, Radotín a Zadní Kopaninu.
  Změna nastává i pro cestující, kteří cestují ke Globusu od stanice metra Zličín. Nynější nákupní autobusová linka, provozovaná pouze v tomto úseku, bude nahrazena vloženými spoji linky 246. Cestující tak získají pravidelnější provoz – souhrnný interval linek 130 a 246 v úseku Zličín – Obchodní centrum Sárská bude 15 minut prakticky po celou otevírací dobu Globusu.
  Oproti nákupní lince Globus, kde je jízdné zdarma, platí na linkách 130 a 246 běžný tarif PID. Zastávky Zličín a Obchodní centrum Sárská budou zařazeny zároveň v tarifních pásmech P a B, což znamená zvýhodnění pro ty cestující, kteří na Zličíně přestupují z příměstských linek.

Odbor dopravy