Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zpřísněná hygienická opatření

Praha13
23.02.2021
Tiskové zprávy

Od čtvrtka 25. února je povinné nosit v městské hromadné dopravě, v obchodech, zdravotnických zařízeních



Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
Tisková zpráva
23. 2. 2021


V návaznosti na zpřísnění
hygienických opatření, kdy bude od čtvrtka 25. února povinné nosit
v městské hromadné dopravě, v obchodech, zdravotnických zařízeních a
na dalších místech s vyšší koncentrací lidí respirátor FFP2, případně
roušku z nanovlákna nebo dvě jednorázové roušky na sobě, mohou senioři,
občané zdravotně hendikepovaní a lidé ohrožení sociálním vyloučením, kteří jsou
ve finanční tísni a žijí v městské části Praha 13, už nyní požádat o
jednorázové chirurgické roušky na infolince městské části Praha 13. Ta je
v provozu každý všední den od 8.00 do 14.00 hodin. Telefonní číslo
infolinky je 235 011 447.

Eva Černá
oddělení tisku a informací

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, Sluneční náměstí
2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 227, E-mail: cernae@praha13.cz

 

Sdílejte článek