Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zrekonstruované prostranství před ZŠ Brdičkova

Praha13
02.11.2018
Nenechte si ujít

Prostranství před školou je místem setkávání žáků a učitelů ve volném čase. Cena byla 7,1 mil. KčDíky přijetí dotací
z Magistrátu hl. m. Prahy v loňském roce bylo možné pokračovat v
revitalizacích veřejných prostranství.

Po prostranství před ZŠ
Trávníčkova přišlo na řadu prostranství před další lužinskou základní školou
Brdičkova. Prostranství před školou je místem setkávání žáků a učitelů ve
volném čase. Asfaltová plocha s několika rozbitými lavičkami nepodněcovala žáky
k tomu, aby si prostoru náležitě vážili. Dle projektové dokumentace Ing.
Martina Černého revitalizaci provedla firma Vistoria a. s. a investorem byl
odbor životního prostředí. Projekt na tuto investiční akci byl projednán s
veřejností v květnu roku 2016 v rámci Místní Agendy 21 a byl konzultován i se
zástupci školy.

Architektonický návrh citlivě
navazuje na geometrickou panelovou výstavbu sídlišť z 80. let. Asfaltový
povrch byl nahrazen probarvenou šedou dlažbou, která navazuje na blízkou
fontánu obloženou skleněnou mozaikou. Centrem dění je kruhový záhon uprostřed
prostranství se solitérní jabloní, která vyrostla ze semínka odhozeného jablka.
Záhon je nově povýšen na pobytovou zatravněnou plochu určenou k odpočinku žáků
ze školy. Zídka záhonu je opravena a obložena keramikou z dílny Alexandry
Koláčkové v barvách fontány. Trávník na ploše je uměle zavlažován, aby byla
zachována jeho dobrá kondice. Do plochy byly přemístěny 3 ozdobné kameny a
restaurovaný artefakt „nárožní kámen“ od sochaře Jasana Zoubka z roku 1988,
který je nyní umístěn na důstojném místě v trvalkovém záhonu. Původní pítko
bylo vyměněno za nové z dílny keramičky Koláčkové. Celé prostranství je osazeno
moderními lavičkami, které lépe vyhoví odpočinku žáků ze školy i dalších
návštěvníků prostranství. Je zde vysazeno 6 alejových stromů, 2 okrasné jabloně
a jeden jinan dvoulaločný. Prostranství doplňuje nová skupinka keřů při ul.
Brdičkova.

Celková cena investice byla
7,1 mil. Kč a z toho dotace z MHMP činila 5 mil. Kč.

Dana Céová, odb. životního
prostředí

Sdílejte článek