Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

ZŠ Kuncova má nový sportovní areál

Praha13
04.06.2018
Nenechte si ujít

Areál při Základní škole Kuncova byl slavnostně otevřen ve čtvrtek 31. květnaVe čtvrtek 28. května otevřel starosta
Prahy 13 společně s primátorkou hl. m. Prahy Adrianou Krnáčovou a
místostarostkou Marcelou Plesníkovou nový sportovní areál na Základní škole
Kuncova ve Stodůlkách.

Výstavba areálu byla zahájena na začátku února
2018. Za necelé čtyři měsíce zde firma vzešlá z řádného výběrového řízení
– firma Sport Technik Bohemia vybudovala sportoviště za více než 8 milionů
korun. Investici poskytlo hl. m. Praha na základě žádosti a iniciativy vedení
městské části Prahy 13.  

Areál zahrnuje dvě hřiště, běžeckou rovinku
na 50 a 60 metrů, atletický ovál o délce 130 metrů se třemi drahami a zázemí
pro skok daleký a vrh koulí. Hřiště uprostřed areálu má umělý trávník a je
určeno pro malou kopanou, volejbal, přehazovanou, vybíjenou, miniházenou a
tenis. Druhé hřiště má gumový pružný povrch a je určeno pro basketbal,
nohejbal, vybíjenou a volejbal. Obě hřiště jsou oplocená a ve spodní části mají
dřevěné ostění. Areál poskytne zázemí žákům a žákyním ZŠ Kuncova, která bude
mít od září 2018 celkem 750 žáků ve 30 třídách. Tato škola je známá jako škola
s rozšířenou výukou matematiky, cizích jazyků (6), tělesné výchovy a
výtvarné výchovy pro žáky II. stupně.

Areál bude po dohodě s vedením klubu
SK Stodůlky využíván i v odpoledních hodinách pro tréninky fotbalu a ve
večerních hodinách a o víkendech bude sloužit veřejnosti. Škola zajistila
správce, který bude na využívání sportoviště dohlížet.

ZŠ Kuncova je velmi úspěšnou školou obvodu
Prahy 13 i Prahy 5, což se podepisuje ve vědomostních, uměleckých (recitace,
zpěv) i sportovních soutěžích. Škola získala v listopadu 2016 Národní cenu
kvality a je nositelkou titulu Společensky odpovědná organizace. V letošním
roce ZŠ Kuncova oslaví 35. výročí své existence.

Žáci a dárci, kteří se při příležitosti slavnostního otevření
sportovního areálu ZŠ Kuncova zapojili do akce Run and Help a přispěli
na novou protézu Lukášovi, vybrali celkem 17 453 korun.


Sdílejte článek