Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zvýšení místního poplatku z pobytu

Praha13
01.02.2022
Nenechte si ujít

Poplatek z pobytu platí osoba, která v obci není hlášena (trvalý pobyt, cizinecký pobyt…), a využije zde ubytování za úplatu.Poplatek
z pobytu platí osoba, která v obci není hlášena (trvalý pobyt,
cizinecký pobyt…), a využije zde ubytování za úplatu. Poplatek se vztahuje na
všechny typy úplatného pobytu (hotel, penzion, ubytovna, atelier, byt, zahradní
domek, karavan či stan na zahradě…) trvající do 60 kalendářních dnů po sobě
jdoucích u jednoho ubytovatele (tj. platí jej každý, kdo využije komerční pobyt
za účelem rekreace, turistiky, pracovního pobytu…).
  Sazba
poplatku od 1. 1. 2022 činí 50 Kč za osobu a za každý započatý den pobytu
,
není-li tento dnem příchodu (platí se de facto za přenocování).
  Od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 18 let, osoby s průkazem
ZTP/P, osoby hospitalizované v nemocnicích apod. Podrobnější
informace naleznete na webu www.praha13.cz
(Jak si zařídit – Místní daně a poplatky – Místní poplatek z pobytu). Správcem
poplatku je ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků, 4. patro, kancelář č.
529, tel. 235 011 408, e-mail hruskovar@praha13.cz

Rudolf
Foukal, ved. oddělení daní a poplatků

Sdílejte článek