LOGO Praha 13 Integrace RGB 80x80             468x60-v2

Hlavní město Praha je dlouhodobým cílem pro život cizinců. Mezi cizinci převládá populace v produktivním věku a občané třetích zemí (tj. zemí mimo země EU - např. Ukrajinci, Vietnamci a Rusové). Tento trend je obdobný i v městské části Praha 13, která je pro cizince atraktivní i novou bytovou výstavbou.

Podle údajů Českého statistického úřadu byl k 1.1.2021 podíl cizinců ve správním obvodu Prahy 13 ve výši 19,18 %, tj. 13 414 cizinců. 

Městská část Praha 13 na základě zvyšujícího se počtu cizinců přijímá konkrétní integrační opatření. Již od roku 2010 uskutečňuje ve spolupráci se školami a neziskovými organizacemi projekt "Společná adresa - Praha 13“ financovaný Ministerstvem vnitra ČR a spolufinancovaný městskou částí Praha 13.

Hlavním cílem projektu je podpora vzájemného soužití a usnadnění začleňování cizinců do běžného života v Praze.

V rámci projektu "Společná adresa - Praha 13“ jsou realizovány aktivity zaměřené zejména na občany třetích zemí pobývající legálně na území ČR a dále na ostatní pražské obyvatele.

Syrový Petr, Bc. (koordinátor projektu)
Úřad městské části Praha 13
Oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb (2. patro, kancelář č. 319)
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 13
Tel: 
235 011 453
E-mail: syrovyp@praha13.cz

Hájková Veronika, Bc. (koordinátorka projektu)
Úřad městské části Praha 13
Oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb (2. patro, kancelář č. 320)
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 13
Tel: 235 011 452
E-mail: hajkovav@praha13.cz

Praha 13_kurzy_podzim 2021

MPS-Linhartova_Pozvanka_online_P13_12-08-2021

letem svetem

online

Projekt

informace pro obcany

Spolecne v knihovne

Praha 13_kurzy_leto 2021

kurz

Brdickova

Praha 13_kurzy_jaro 2021
Vytisknout