Výběr komise zvolte v pravé nabídce ►►

Rada městské části zřizuje komise jako své iniciativní a poradní orgány .

Komise jsou ze své činnosti odpovědné radě městské části , které předkládají svá stanoviska a náměty.

Jednání komisí se řídí jednacím řádem.

 

Vytisknout