Výběr komise zvolte v pravé nabídce ►►

Rada městské části zřizuje komise jako své iniciativní a poradní orgány .

Komise jsou ze své činnosti odpovědné radě městské části , které předkládají svá stanoviska a náměty.

Jednání komisí se řídí jednacím řádem.

Komise bytová a nebytová

Komise pro rodinnou politiku

Komise škodní a pro likvidaci majetku

Komise územního rozvoje

Komise dotační pro sociální oblast

Umísťovací komisi Domova pro seniory Zity Kabátové

Komise dotační pro oblast kultury, sportu a využití volného času
Vytisknout