Výběr komise zvolte v pravé nabídce ►►

Rada městské části zřizuje komise jako své iniciativní a poradní orgány .

Komise jsou ze své činnosti odpovědné radě městské části , které předkládají svá stanoviska a náměty.

Jednání komisí se řídí jednacím řádem.

Komise bytová a nebytová

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

Komise škodní a pro likvidaci majetku

Komise územního rozvoje

Umísťovací komise Střediska sociálních služeb Prahy 13

Komise dotační pro sociální oblast

Umísťovací komisi Domova pro seniory Zity Kabátové

 

Vytisknout