Stodůlky mají unikátní kroniku


Zcela jedinečným fenoménem dějin Prahy 13 je Kronika Stodůlek, kterou v letech 1956 až 1991 napsal pan František Vlasák. Předtím vedl kroniku učitel Eduard Pešan, byla však zabavena Okresním národním výborem. Kronikář Vlasák, povoláním malíř pokojů, vytvořil zcela unikátní dílo obrovské kulturní hodnoty. Skvělým krasopisem a osobitým stylem popisoval události a dění ve Stodůlkách a často přitom čerpal z historických pramenů, tisku i literatury. Prokázal při tom velký rozhled a také výtvarné nadání, protože proložil text stovkami barevných ilustrací.


26-Z kroniky Stodůlek pana F.jpg
Vzhledem k historické hodnotě třísvazkového originálu kroniky s dvěma tisíci stran rozhodla rada Prahy 13 o pořízení digitální faksimile kroniky, aby originál nebyl vystavován opotřebení. Vlasákova kronika byla také jedním z významných exponátů na historické výstavě Od jeskyně k modernímu městu aneb Mozaika z dějin Prahy 13, která se uskutečnila v září a říjnu 2010.
26-Z kroniky Stodůlek pana F.jpg


Po smrti více než devadesátiletého pana Vlasáka v roce 1991 se dlouho nenašel vhodný nástupce. Teprve v březnu 2004 jmenovala Rada městské části Praha 13 novou kronikářku, která na práci pana Vlasáka navázala. Stala se jí PhDr. Věra Opatrná, která působí jako učitelka češtiny a dějepisu na Základní škole Mládí. Jako kronikářka zaznamenává aktuální dění, ale současně průběžně dopisuje dějiny městské části od roku 1992.


34-Z kroniky Stodulek.jpg


K poctě kronikáře Františka Vlasáka

Vytisknout