Minigolfové hřiště se nachází v západním cípu Centrálního parku, v blízkosti ulic K Zahrádkám a Oistrachova.

Zřizovatel:
Městská část Praha 13
Úřad  městské  části
Sluneční náměstí 13
158 00 Praha 5

Veřejnost může hřiště užívat zdarma  v souladu s provozním řádem.


Provozní doba hřiště:

duben - září  8 - 21
říjen - listopad   9 - 18
prosinec – březen  mimo provoz

Provozní dobu lze měnit v případě nepříznivých klimatických podmínek.Půjčování golfových holí pro hřiště minigolfu v Centrálním parku:

- v KD MLEJN, Kovářova 4, Praha 13 
- objednávky holí na tel. 774 757 916

- bezplatně pouze na jeden den 
- po předložení průkazu totožnosti a složení vratné zálohy 500 Kč za jedenu hůl a 100 Kč za jeden míček
(k navýšení zálohy dochází z důvodů častých ztrát míčků a  jejich ceny)

- provozní doba pro zapůjčení holí - každý den od 09.00 do 19.00 hodin(polední přestávka 12.00 – 13.00 hodin)


Provozní řád veřejného minigolfového hřiště
:

Vážení návštěvníci,
veřejné minigolfové hřiště bylo vybudováno Městskou částí Praha 13 pro zpříjemnění vašeho volného času. Proto vás žádáme o dodržování podmínek provozního řádu, vydaného na podkladě obecně závazné vyhlášky č. 6/2001 Sb. hlavního města Prahy, o ochraně veřejné zeleně.
  • Hřiště není pod trvalým dozorem
  • Vstup na hřiště na vlastní nebezpečí
  • Zřizovatel a správce nenesou odpovědnost za úrazy a jiná poškození zdraví a majetku návštěvníků z důvodu nedodržování provozního řádu a pokynů správce
  • Vstup dětí do 6 let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
  • Zřizovatel a provozovatel nenesou odpovědnost za odložené věcí
  • Ke hře lze použít vlastní golfové hole a míčky.
  • Hřiště nepoužívejte, pokud je povrch terénu kolem minigolfových drah namrzlý
  • Provozovatel může hřiště uzavřít jak na celý den tak i v průběhu otevírací doby, v případě nepříznivého počasí nebo z jiného důvodu, ohrožující hráče nebo samotné zařízení hřiště
  • Provozovatel může uzavřít jednotlivé „jamky“ z důvodu potřebných oprav nebo nebezpečí pro návštěvníky
  Na hřišti platí zákaz:

·  poškozovat a znečisťovat prostory, zařízení a vybavení
(v případě poškození nebo zničení bude městská část Praha 13 vymáhat náhradu škody)

·  vstupu na dráhy

·  vstupu se zvířaty

·  kouření, konzumace alkoholu a omamných látek

·  používání jízdních kol, koloběžek, kolečkových bruslí a jiných podobných prostředků

·  stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně

·  pořádat propagační, reklamní a jiné akce bez souhlasu vlastníka

 

Návštěvník je povinen:

·  respektovat provozní řád a pokyny správce

·  chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe

·  dodržovat čistotu

·  návštěvník může být vykázán ze hřiště v případě opakovaného nedodržování provozního  řádu  nebo pokynu správce nebo pokud by svým jednáním  ohrožoval ostatní návštěvníky 

Porušení  pravidel stanovených tímto provozním řádem je přestupkem
ve smyslu § 46, odstavce 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění  pozdějších předpisů a lze za takovéto porušení uložit pokutu až do výše 30 000 Kč.

Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení  hřiště, oznamte to, prosím, neprodleně Městské policii na tel. č. 156.

 

Správce hřiště:

IKON, s. r. o. Nehvizdská 8/22, 190 00 Praha 9 
Telefon: 774 757 916


Za úklid a technický stav hřiště odpovídá:

Správní firma: IKON, s. r. o. Nehvizdská 8/22, 190 00 Praha 9 
Telefon: 774 757 916

 

Zveřejněno: 21.10.2011 – Admin Administrator ; Přečteno 124698 x
Vytisknout