Uramová Renáta, Ing. (4. patro, č. 518)
Tel: 235 011 269
E-mail: UramovaR@praha13.cz
vedoucí odboru


Říhová Danuše, Bc. (4. patro, č. 519)
Tel.: 235 011 211
E-mail: RihovaD@praha13.cz
asistentka, odborný pracovník


Kopková Jitka (3. patro, č. 424)
Tel.: 235 011 306
E-mail: KopkovaJ@praha13.cz
asistentka, odborný pracovník


Kozáková Iva (4. patro, č. 520)
Tel.: 235 011 347
E-mail: KozakovaI@praha13.cz
odborný pracovník


Benešová Kateřina, Mgr. (4. patro, č.520)
Tel.: 235 011 305
E-mail: BenesovaK@praha13.cz
odborný pracovník - bytyOddělení majetkové

Mesterová Iva, Mgr. (3. patro, č. 424)
Tel: 235 011 342
E-mail: MesterovaI@praha13.cz
vedoucí oddělení


Všianská Libuše (3. patro, č. 424)
Tel: 235 011 340
E-mail: VsianskaL@praha13.cz
odborný pracovník

Javorská Naděžda, Ing. (3. patro, č. 424)
Tel.: 235 011 335
E-mail: JavorskaN@praha13.cz
odborný pracovník


Martinková Martina (3. patro, č. 424)
Tel.: 235 011 339
E-mail: martinkovam@praha13.cz
odborný pracovník

Bouší Monika (3. patro, č. 424)
Tel.: 235 011 339
E-mail: BousiM@praha13.cz
odborný pracovník
Oddělení investiční

Šrámková Jitka, Ing. (3. patro, č. 420)
Tel.: 235 011 213
E-mail: SramkovaJ@praha13.cz
vedoucí oddělení


Brabencová Renata (3. patro, č. 421)
Tel.: 235 011 215
E-mail: BrabencovaR@praha13.cz
odborný pracovník


Tichá Jindřiška, Ing. (3. patro, č. 421)
Tel.: 235 011 624
E-mail: TichaJ@praha13.cz
odborný pracovník


Kuchařová Alice, Ing. (3. patro, č. 421)
Tel.: 235 011 502
E-mail: KucharovaA@praha13.cz
odborný pracovník

Zveřejněno: 15.06.2015 – Admin Administrator ; Přečteno 84945 x
Vytisknout