Uramová Renáta, Ing. (4. patro, č. 518)
Tel: 235 011 269
E-mail: UramovaR@praha13.cz
vedoucí odboru


Říhová Danuše, Bc. (4. patro, č. 519)
Tel.: 235 011 211
E-mail: RihovaD@praha13.cz
asistentka, odborný pracovníkKozáková Iva (4. patro, č. 520)
Tel.: 235 011 347
E-mail: KozakovaI@praha13.cz
odborný pracovník


Benešová Kateřina, Mgr. (4. patro, č.520)
Tel.: 235 011 305
E-mail: BenesovaK@praha13.cz
odborný pracovník - bytyOddělení majetkové

Mesterová Iva, Mgr. (3. patro, č. 424)
Tel: 235 011 342
E-mail: MesterovaI@praha13.cz
vedoucí oddělení


Javorská Naděžda, Ing. (3. patro, č. 424)
Tel.: 235 011 335
E-mail: JavorskaN@praha13.cz
odborný pracovník


Martinková Martina (3. patro, č. 424)
Tel.: 235 011 627
E-mail: martinkovaM@praha13.cz
odborný pracovník


Peitnerová Jana (3. patro, č. 424)
Tel.: 235 011 306
E-mail: peitnerovaj@praha13.cz
odborný pracovník

Rosecká Monika, Ing. (3. patro, č. 424)
Tel.: 235 011 417
E-mail: RoseckaM@praha13.cz
odborný pracovník


Schürrer Martina (3. patro, č. 424)
Tel.: 235 011 336
E-mail: schurrerm@praha13.cz
odborný pracovník 
 

Oddělení investiční

Šrámková Jitka, Ing. (3. patro, č. 420)
Tel.: 235 011 213
E-mail: SramkovaJ@praha13.cz
vedoucí oddělení

Brabencová Renata (3. patro, č. 421)
Tel.: 235 011 215
E-mail: BrabencovaR@praha13.cz
odborný pracovník

Tichá Jindřiška, Ing. (3. patro, č. 421)
Tel.: 235 011 624
E-mail: TichaJ@praha13.cz
odborný pracovník

Kuchařová Alice, Ing. (3. patro, č. 421)
Tel.: 235 011 502
E-mail: KucharovaA@praha13.cz
odborný pracovník

Zveřejněno: 15.06.2015 – Admin Administrator ; Přečteno 92900 x
Vytisknout