kontrola dodržování živnostenskosprávních
a souvisejících předpisů,
ukládání pokut a sankcí
 

Kapinusová Irena, Bc. (1.patro, č. 218)
Tel: 235 011 487 fax: 235 514 832
E-mail: KapinusovaI@praha13.cz
vedoucí oddělení

 

Adamová Daniela, Ing. (1.patro, č. 219)
Tel.: 235 011 484 fax: 235 514 832
E-mail: AdamovaD@praha13.cz


Gallo Marek, Ing. (1.patro, č. 219)
Tel.: 235 011 224 fax: 235 514 832
E-mail: gallom@praha13.cz

Vytisknout